DZIEDZINA

     OCHRONA ŚRODOWISKA W ZAKRESIE GOSPODARKI      WODNO-ŚCIEKOWEJ I ODPADÓW:

           - oczyszczalnie ścieków

           - kanalizacje

           - stacje uzdatniania wody

           - wodociągi

WYKONYWANE ZADANIA

     STUDIA WYKONALNOŚCI I WNIOSKI O                                    DOFINANSOWANIE DO UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW:

             - Fundusz Spójności

             - inne fundusze

     INŻYNIER PROJEKTU:

               - prowadzenie i rozliczanie inwestycji, raportowanie

     PROJEKTOWANIE:

             - kompletne projekty budowlano-wykonawcze

             - master-plany, koncepcje, programy

             - opinie, ekspertyzy, koreferaty